content top

Obradoiro gratuito para emprendedores/as

Obradoiro gratuito para emprendedores/as
   Workshop para desenvolver a túa idea de negocio. Organiza   APROA, Asociación Promoción Autoemprego e Emprego de Pontevedra. Datas : 26 ao 30 de xuño Horario:  18:30-20:30 h. Localidade: Pontevedra Gratuito previa inscrición en asociacionaproapontevedra@gmail.com tel. 986 868 660       Comparte en...

Persoal venda campaña sorteo Cruz Vermella...

Persoal venda campaña sorteo Cruz Vermella
Cotrato de 20 ou 40 horas semanais para a venda do sorteo da Cruz Vemella Remuneración fixa máis comisións Contacto : tel. 986 85 21 15 correo : pontevedra@cruzroja.es Comparte en...

Aberta inscrición programa de emprego “Arela”...

Aberta inscrición programa de emprego “Arela”
“Arela” é un programa activo de empregabilidade impulsado polo Concello de Pontevedra baseado na colaboración e nos obxectivos comúns. Dirixido a 20 profesionais en situación de búsqueda activa de emprego ao longo de 3 meses. As persoas participantes axúdanse para xerar novas oportunidades laborais. Información e Inscricións en www.empregoarela.es teléfono 607 729 240 Comparte en...

Convocatoria para Recoñecemento Experiencia Profesional...

Convocatoria para Recoñecemento Experiencia Profesional
 A Xunta de Galicia convoca novo procedemento para a Avaliación e a Acreditación das Competencias Profesionais adquiridas por experiencia laboral ou por vías non formais de formación. Cualificacións profesionais convocadas: Familia Administración e xestión: Actividades administrativas de recepción e relación coa clientela Actividades de xestión administrativa Familia Agraria: Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes Aproveitamentos forestais Actividades de floraría Produción de sementes e plantas en viveiro Familia Comercio e márketing:   Actividades de venda Organización e xestión de almacéns Actividades de xestión do pequeno comercio Xestión comercial inmobiliaria Familia Edificación e obra civil:   Fábricas de albanelaría Armaduras pasivas para formigón Cubricións inclinadas Encofrados Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas Pavimentos e albanelaría de urbanización Revestimentos con pastas e morteiros en construción Colocación de pedra natural Instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados e anteparos Pintura decorativa en construción Revestimentos con pastas e morteiros en construción Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción Familia Electricidade e electrónica:   Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos Familia Fabricación mecánica:   Mecanizado por arranque de labra Soldadura Caldeiraría, carpintaría e montaxe de construcións metálicas Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial Familia Hostalaría e turismo: Cociña Repostaría Pastelaría e confeitaría Servizos de bar e cafetaría Servizos de restaurante Recepción Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos Familia Imaxe persoal:   Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe Coidados estéticos de mans e pés Peiteado Coidados estéticos de mans e pés Familia Industrias alimentarias:   Repostaría Panadaría e bolaría Pastelaría e confeitaría Familia Informática e comunicacións:   Sistemas microinformáticos Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos Operación de redes departamentais Operación de sistemas informáticos Familia Instalación e mantemento:   Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas Montaxe, posta en servizo, mantemento e inspección de instalacións receptoras e aparellos de gas Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas Familia Madeira, moble...

Oferta emprego e formación Teleoperador/a...

Oferta emprego e formación Teleoperador/a
Requisitos acceso: > Non ter sido contratado mediante Contrato para a Formación na ocupación de Teleoperador/a > Ser menor de 30 anos (idade mínima 16 anos) > Estar inscrito/a na oficina de emprego como desempregado/a > Estudos mínimos rematados: ESO Tipo de contrato: O contrato para a formación e a aprendizaxe é unha modalidade que combina traballo con formación . O traballador/a destina o 75% da xornada laboral á tempo de traballo efectivo e o 25% restante a recibir formación. Informa: Sesión Informativa o luns 16 xaneiro ás 17 h. no local do grupo Femxa  na r/ Travesía de Vigo 15- Vigo Grupo Femxa ( delegación Vigo) correo: ahuertas@femxa.com tel. gratuito 902 100 986 www.grupofemxa.es Comparte en...

Obradoiro gratuito de Emprendemento e Autoemprego...

Obradoiro gratuito de Emprendemento e Autoemprego
            No obradoiro analizarase aspectos como: o posicionamento do emprendedor/a e da súa idea, delimitación cliente/mercado, xestión, plan de marketing e de comunicación, subvencións , axudas e financiamento..etc Destinatarios/as : persoas en xeral que teñan unha idea de negocio ou queran revisar a súa actividade actual. O obradoiro desenvolverase en formato de Work-Shop, é  dicir, que será dinámico e participativo. Organiza: Asociación Promoción Autoemprego e Emprego de Pontevedra ( APROA) Datas: do 16 ao 20 xaneiro 2017 Horario: de 18.30 a 20.30 h. Inscricións : envia correo a asociacionaproapontevedra@gmail.com ou  tel. 986 86 86 60 / 986 86 65 86 de 9 a 15 h. Informa : APROA r/ da Tablada nº 6 Pontevedra tel. 986 86 86 60 / 986 86 65 86 https://www.facebook.com/AproaPontevedra/       Comparte en...

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA...

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
Informa: www.depo.es tel. 986 80 41 00  Oferta de emprego público FUNCIONARIOS DE CARREIRA: PRAZAS POR QUENDA LIBRE Gr Denominación Clasificación Nº Sistema de acceso C1 Administrativo/a de administración xeral Escala de administración xeral, subescala administrativa 1 Oposición libre A1 Técnico/a de Comunicación Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnico superior 1 Oposición libre A2 Educador/a Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnico medio 2 Oposición libre A2 Traballador/a social Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnico medio 1 Oposición libre A2 Arquitecto/a técnico/a Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnico medio 1 Oposición libre A2 Técnico/a de proxectos Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnico medio 2 Oposición libre A2 Enxeñeiro/a técnico/a ou axudante/a de obras públicas Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnico medio 1 Oposición libre A2 Técnico/a de laboratorio Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnico medio 2 Oposición libre C1 Técnico/a especialista educación diúrna Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnico auxiliar 2 Oposición libre C1 Técnico/a especialista educación nocturna Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnico auxiliar 2 Oposición libre C1 Técnico/a auxiliar proxectos Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnico auxiliar 1 Oposición libre C1 Técnico/a informático/a Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnico auxiliar 1 Oposición libre C1 Técnico/a auxiliar de tradución Escala de administración especial, subescala técnica, clase técnico auxiliar 1 Oposición libre Comparte en...

Teleoperador/a mediante contrato para a formación e aprendizaxe...

Teleoperador/a mediante contrato para a formación e aprendizaxe
Informa e inscribe: Grupo Femxa ( sede en Vigo) Tel.  Gratuito 900 100 957 correo: ahuertas@femxa.com www.cursosfemxa.es Requisitos: > Non ter  sido contratado/a mediante Contrato para a Formación na ocupación de Teleoperador/a >  Ter entre 16 e 30 anos > Estar inscrito/a na Oficina de Emprego > Estudos mínimos: ESO O contrato para a formación e a aprendizaxe é unha modalidade que combina traballo con formación no posto de traballo. Nesta modalidade contractual  o/a  traballador/a destina o 75% da  súa xornada laboral a tempo de traballo efectivo e o 25% restante a recibir formación. Comparte en...

« Entradas antigas