content top
últimas entradas

V Certame de Relato Curto

V Certame de Relato Curto
Fomentar a creatividade no alumnado, potenciar a expresión e comprensión escrita, estimular o uso do galego nas familias, facilitar as posibilidades de publicación a novos creadores/as, apoiar os escritores/as noveis e afeccionados/as e crear un espazo común e familiar para a creación literaria. Son os obxectivos que hai detrás da convocatoria do V Certame de Relato Curto que promove a FANPA-Pontevedra e no que colabora o Concello e a Deputación de Pontevedra  xunto a editorial Kalandraka. O prazo para a entrega de relatos rematará o próximo 28 de febreiro. Poden presentarse os alumnos e alumnas dos centros educativos públicos da provincia de Pontevedra Hai catro categorías: Primaria, Secundaria, Bacherelato/Formación Profesional e Adultos. Díptico e Bases do...

CURSO DIRECTOR/A DE TEMPO LIBRE

CURSO DIRECTOR/A DE TEMPO LIBRE
ESCOLA: Escola de Tempo Libre Barlovento, r/Profesor Filgueira Valverde 2 Baixo, Pontevedra. Teléfono 670 892 307. CURSO: Director/a de tempo libre LUGAR: Pontevedra DATAS: do 17 de febreiro ó 26 de marzo de 2017 HORARIO: venres de 16:00 a 21:00 horas e sábados e domingos de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas PRAZO DE INSCRICIÓN: Aberto ata ocupar as 25 prazas PREZO: Desconto estudantes, desempregados e carné xove: 190 €. Prezo sen desconto 210 € REQUISITOS: Ter o Título Oficial de Monitor/a de Tempo Libre e experiencia de traballo como monitor/a. INFORMA E INSCRIBE: Escola Oficial de Tempo Libre Barlovento | marexada.es Profesor Filgueira Valverde nº2 / 36004 – Pontevedra 670 892 307 – etlbarlovento@marexada. OUTROS DATOS DE INTERESE: Inclúe pendrive de 8GB con toda a documentación do...

CURSO MONITOR/A DE TEMPO LIBRE

CURSO MONITOR/A DE TEMPO LIBRE
ESCOLA: Escola de Tempo Libre Barlovento, R/ Profesor Filgueira Valverde 2 Baixo, Pontevedra. Teléfono 670 892 307. DATAS: do 29 de maio ó 23 de xuño de 2017 HORARIO: de luns a venres de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas PRAZO DE INSCRICIÓN: Aberto ata ocupar as 25 prazas PREZO: Desconto “trae un amigo” e pagade 210 € cada un. Desconto estudantes, desempregados e carné xove: 230 €. Prezo sen desconto 250 € REQUISITOS: Ter mínimo 18 anos e estudos de  E.S.O ou equivalente OUTROS DATOS DE INTERESE: Formación complementaria en deportes náuticos e de aventura INFORMA E INSCRIBE: Escola Oficial de Tempo Libre Barlovento | marexada.es Profesor Filgueira Valverde nº2 / 36004 – Pontevedra 670 892 307...

“Un rolo de papel continuo” exposición na Sala X...

“Un rolo de papel continuo” exposición na Sala X
UN ROLO DE PAPEL CONTINUO con Nono Bandera – Marcos Covelo – Nuria Figueiredo – Berto Fojo – Julia Huete – Natalia Umpiérrez. Lugar : Sala X da Facultade de Belas Artes de Pontevedra ( r/ Maestranza 2 ) Aberta ata o 10 de febreiro Horario : de luns a venres de 12 a 14 h. e de 19 a 21...

Axudas mobilidade complementarias a Erasmus+

Axudas mobilidade complementarias a Erasmus+
A Xunta de Galicia ( conselleria de Educación) convoca axudas de mobilidade complementarias , para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2016/17. As axudas concederanse para estadías dun máximo de nove meses e dun mínimo de tres meses. As axudas terán a seguinte contía, en función dos grupos de países determinados no programa Erasmus+: a) De 175 euros/mes para un país de destino do grupo 1. b) De 145 euros/mes para un país de destino do grupo 2. c) De 105 euros/mes para un país de destino do grupo 3. A listaxe de países por cada un dos tres grupos é a seguinte e pódese consultar na guía do programa Erasmus+ no enlace da Comisión Europea: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_es.pdf A presentación das solicitudes realizaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado ED417A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal Prazo solicitudes aberto ata o 2 de febreiro de 2017. Información DOG do 2 de xaneiro de 2017 e en...

Probas acceso Ciclos Formativos grao medio e superior...

Probas acceso Ciclos Formativos grao medio e superior
Probas de acceso a ciclos formativos grao superior Poderán participar os/as que teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba. O prazo de presentación solicitudes entre os días 6 e 15 de febreiro de 2017, ambos os dous incluídos. As probas de acceso o día 20 de abril de 2017. As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal/ co procedemento ED312D Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio Poderán participar os/as que teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba. O prazo de presentación solicitudes do 13 ao 23 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos. As probas de acceso  o día 31 de maio de 2017 As solicitudes poden tramitarse en https://sede.xunta.gal/ co procedemento ED312C INFORMA: DOG do 5 de xaneiro de 2017...

Convocatoria para Recoñecemento Experiencia Profesional...

Convocatoria para Recoñecemento Experiencia Profesional
 A Xunta de Galicia convoca novo procedemento para a Avaliación e a Acreditación das Competencias Profesionais adquiridas por experiencia laboral ou por vías non formais de formación. Cualificacións profesionais convocadas: Familia Administración e xestión: Actividades administrativas de recepción e relación coa clientela Actividades de xestión administrativa Familia Agraria: Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes Aproveitamentos forestais Actividades de floraría Produción de sementes e plantas en viveiro Familia Comercio e márketing:   Actividades de venda Organización e xestión de almacéns Actividades de xestión do pequeno comercio Xestión comercial inmobiliaria Familia Edificación e obra civil:   Fábricas de albanelaría Armaduras pasivas para formigón Cubricións inclinadas Encofrados Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas Pavimentos e albanelaría de urbanización Revestimentos con pastas e morteiros en construción Colocación de pedra natural Instalación de placa de xeso laminado e falsos teitos Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados e anteparos Pintura decorativa en construción Revestimentos con pastas e morteiros en construción Revestimentos con pezas ríxidas por adherencia en construción Familia Electricidade e electrónica:   Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de televisión Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos Familia Fabricación mecánica:   Mecanizado por arranque de labra Soldadura Caldeiraría,...

Prácticas remuneradas na Comisión Europea

Prácticas remuneradas na Comisión Europea
A Comisión Europea oferta ao redor de 1.300 prazas remuneradas para realizar prácticas na Comisión Europea (ou algún dos seus corpos executivos e axencias) entre outubro de 2017 e febreiro de 2018 cunha duración de cinco meses cada unha. Dotación: 1.120 € mensuais máis rembolso de gastos de viaxe Requisitos: Titulación  universitaria minima de tres anos de duración Moi bo coñecemento de inglés, francés ou alemán (Nivel C1/C2 acorde ao Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas). Moi bo coñecemento dunha segunda lingua oficial da Unión Europea. O prazo presentacion solicitudes aberto ata o 31 de xaneiro de 2017. Informa: http://ec.europa.eu/stages/ Twitter:...

Oferta emprego e formación Teleoperador/a

Oferta emprego e formación Teleoperador/a
Requisitos acceso: > Non ter sido contratado mediante Contrato para a Formación na ocupación de Teleoperador/a > Ser menor de 30 anos (idade mínima 16 anos) > Estar inscrito/a na oficina de emprego como desempregado/a > Estudos mínimos rematados: ESO Tipo de contrato: O contrato para a formación e a aprendizaxe é unha modalidade que combina traballo con formación . O traballador/a destina o 75% da xornada laboral á tempo de traballo efectivo e o 25% restante a recibir formación. Informa: Sesión Informativa o luns 16 xaneiro ás 17 h. no local do grupo Femxa  na r/ Travesía de Vigo 15- Vigo Grupo Femxa ( delegación Vigo) correo: ahuertas@femxa.com tel. gratuito 902 100 986...

Clases de apoio para examen de Competencias clave nivel 2...

Clases de apoio para examen de Competencias clave nivel 2
Organiza: Concellaría de Xuventude  do Concello de Pontevedra Destinatarios/as: persoas sen estudos da ESO que queren solicitar cursos con certificado de profesionalidade Requisitos prioritarios: solicitantes de 16 e 35 anos sen ESO , residentes no concello  de Pontevedra e con tarxeta de desemprego ( resto solicitudes abrirase listaxe de reserva) Prazas : 15 alumnos/as. Duración: 100 h. lectivas ( distribuidas de febreiro a maio de 2017 ) Materias das clases de apoio : matemáticas, galego, castelán e inglés (das que consta o exame de Competencias Clave nivel 2 convocado cada ano pola Xunta de Galicia) Aprobar o exame de Competencia Clave nivel 2 sirve para poder solicitar cursos con Certificado de Profesionalidade de nivel 2 que  acreditan unha cualificación profesional de carácter oficial. Información do exame competencias clave: http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-competencias-clave Solicitudes formulario on- line aberto ata o 15 xaneiro 2017 : https://apuntate.pontevedra.eu/clases-de-apoio-para-preparacion-de-exame-de-competencias-clave/ Informa: Concellaría de Xuventude, “Casa Azul” r/ Sor Lucia 2-3º andar 986 84 03 67...
último sobre Actividades Clubes de conversa en inglés e francés
Organizados pola Asociación Materlingua de Pontevedra Clubs de Conversa en Inglés  datas e hora : xoves de 20-21 h.   lugar: local da asociación na Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra  Club de Conversa en Francés datas e hora: mércores de 20:30-21:30 h. lugar: local da asociación na Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra Visita a súa web e inscríbete a través dos formularios de clubs de conversa : https://materlingua.wordpress.com/ Comparte en...
último sobre Cursos CURSO DIRECTOR/A DE TEMPO LIBRE
ESCOLA: Escola de Tempo Libre Barlovento, r/Profesor Filgueira Valverde 2 Baixo, Pontevedra. Teléfono 670 892 307. CURSO: Director/a de tempo libre LUGAR: Pontevedra DATAS: do 17 de febreiro ó 26 de marzo de 2017 HORARIO: venres de 16:00 a 21:00 horas e sábados e domingos de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas PRAZO DE INSCRICIÓN: Aberto ata ocupar as 25 prazas PREZO: Desconto estudantes, desempregados e carné xove: 190 €. Prezo sen desconto 210 € REQUISITOS: Ter o Título Oficial de Monitor/a de Tempo Libre e experiencia de traballo como monitor/a. INFORMA E INSCRIBE: Escola Oficial de Tempo Libre Barlovento | marexada.es Profesor Filgueira Valverde nº2 / 36004 – Pontevedra 670 892 307 – etlbarlovento@marexada. OUTROS DATOS DE INTERESE: Inclúe pendrive de 8GB con toda a documentación do curso. Comparte en...
último sobre Axenda de lecer “Un rolo de papel continuo” exposición na Sala X
UN ROLO DE PAPEL CONTINUO con Nono Bandera – Marcos Covelo – Nuria Figueiredo – Berto Fojo – Julia Huete – Natalia Umpiérrez. Lugar : Sala X da Facultade de Belas Artes de Pontevedra ( r/ Maestranza 2 ) Aberta ata o 10 de febreiro Horario : de luns a venres de 12 a 14 h. e de 19 a 21 h. Comparte en...
último sobre Bolsas e Axudas Axudas mobilidade complementarias a Erasmus+
A Xunta de Galicia ( conselleria de Educación) convoca axudas de mobilidade complementarias , para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2016/17. As axudas concederanse para estadías dun máximo de nove meses e dun mínimo de tres meses. As axudas terán a seguinte contía, en función dos grupos de países determinados no programa Erasmus+: a) De 175 euros/mes para un país de destino do grupo 1. b) De 145 euros/mes para un país de destino do grupo 2. c) De 105 euros/mes para un país de destino do grupo 3. A listaxe de países por cada un dos tres grupos é a seguinte e pódese consultar na guía do programa Erasmus+ no enlace da Comisión Europea: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_es.pdf A presentación das solicitudes realizaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado ED417A, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal Prazo solicitudes aberto ata o 2 de febreiro de 2017. Información DOG do 2 de xaneiro de 2017 e en orientacion.sug@edu.xunta.es Comparte en...